Úvod


          absurdita -nesúlad, čosi mimo harmónie, mimo rozumu, klasickej zaužívanej logiky


          často sprevádzaná ničotou, neprítomnosťou zmyslu, vyprázdnenosťou, osamelosťou, odcudzením


          nemá logiku a j nezaraditeľná do „normálnych súvislostí“ -protirečí „normálnej skutočnosti“


          vyplýva zo stereotypnej, mechanicky plynúcej povahy ľudského života, kde za absurdné sa považuje to, čo sa vymyká z jej rámca, noriem


          zmierenie sa s ňou však znamená, že človek prestane s ňou bojovať, uzná ju za normálnu


          absurdita sa tým pádom stáva realitou, niečím, čo nie je nutne proti zdravému rozumu


          tým sa odhaľuje relativita pravdy a reality, zdravého rozumu, či normálnosti

I.
                    
Magický realizmus


          literárny smer typický pre Latinskú Ameriku (50te roky)


          vychádza z pocitov: spoločenská realita, odcudzenie človeka, nemožnosť komunikácie, existencialistická úzkosť, bezvýchodiskovosť a absurdnosť ľudského údelu


          typický pre krajiny so silnou mytologickou základňou


          Guatemala: Asturais


          Kuba: Carpentier


          Kolumbia: Marquéz


          vychádza zo spoločenskej reality -ale pretvára ju na zázračnú, fantastickú


          využíva mýty, hyperbolu, deformácie, absurditu


          pôsobenie okultných síl a mágie sa javí ako skutočné; sú podané ako reálne


          stiera sa hranica medzi skutočným a snovým


          diela majú epickú šírku, pretože sú opreté o mnoho zápletiek