Porovnanie autorov

 

 
G.G.Marquéz
Peter Jaroš
 
Sto rokov samoty -(magický realizmus)
Tisícročná včela (prvky magického realizmu)
obdobie
literatúra po 1945
literatúra po r 1964 -oficiálna, experimentálna
hlavný hrdinovia
rodina Buendíovcov
rodina Pichandovcov
reálna línia
založenie mesta, občianska vojna medzi lib. a konz.
štrajk, 1.sv.v.,obrat na fronte v Rusku, rozpad RU
fantas.línia
bezčasový čas, opakovanie mien, paralela s Bibliou, nadprirodzenosť postáv, potopa, mŕtvi sa vracajú, smrť sa ohlasuje, magické znamenia, zánik Maconda spolu so sanskrtskými pergamenami
(nie je až taká silná) guľový blesk, fantastické príbehy, charakterové mená postáv, 1000-ročná včela, kt.sa zjavuje; ľudia sa po smrti zväčšujú, voda sa mení na víno
línie
prelínanie fant. a reál.línie
línie sa dajú rozlíšiť
kompozícia
prevláda pásmo rozprávača, retrospektívy, žiadne úvahy
úvahy o živote, láske, spoločenské otázky, typizácia postáv
postavy
postavy sú ovládané pudmi
postavy ovládané láskou i pudmi
medzi.vzťahy
nikto sa o nikoho nezaujíma, odsúdenie na samotu
viac komunikácie
 
čierny humor
groteska, satira