Pavel Kohout

i. Životopis a tvorba – filozofia na Karlovej univerzite – veľa cestoval po svete – člen komunistických strán -vyhodili ho, lebo bol účastníkom Pražského jara – vstúpil do KSČ, ale vystúpi -realita sklamal jeho očakávania -deformácia ideálov – spolupráca na Charte 77 s Václavom Havlom -boli prenasledovaní – pracoval v Rakúsku -keď sa chcel vrátiť späť, nevpustili ho a vzali mu občianstvo -nedobrovoľne ostal v zahr. – spočiatku písal básne ako oslavy komunizmu, Stalina, Gottwalda -po precitnutí systém kritizuje – česká povojnová literatúra -nepatrí do špecifického prúdu – divadelné hry Zářijové noci – próza Z denníka kontrarevolucionára – dokumentovane štylizovaná próza – romány Katyně, Kde je pes zakopán -zachytáva atmosféru Charty 77 – Konec velkých prázdnin -osudy emigrantov z ČS =>príbehy rodín, individuálnych postáv ii. Katyně – Lízinku Tachecí nezoberú na žiadnu školu. Jej matka jej odporučí komisiu, aby jej poradila. Oni jej poradia SUPOV -Stredné učilište popravčích vied. Študuje. Do Lízinky sa zamiluje veľa ľudí. Tí kvôli nej oa zomierajú -najprv spolužiak Richard, potom docent Šimsa. Neskôr aj profesor Vlk, ktorý je však ženatý. Na zájazde ju znásilní, ona ostane tehotná a učiteľ sa rozhodne žiť s oboma ženami, manžekou Markétou i Lízinkou. Markéta ju príjme. Vlk zistí, že miluje ešte tretiu ženu. Berie si všetky tri. Dielo sa končí Lízinkinou maturitou -poprava doktora Šimsu (spôsobila jeho smrť, miloval ju). – sémantické presahy v kapitolách -kapitola môže končiť i v strede vety – návraty v čase na doplnenie charakteristík; veľa digresií, úvah a zamyslení – veľa citátov slávnych osobností -slúžia ako historická argumentácia – „čierny román“ -kniha o patologickom zle – naturalizmus, humor, irónia; dramatizmus, expresionizmus; slang, profesionalizmy, symbolika iii. Vzťah k téze – učilište ktoré vychováva katov, učí ako zabiť – Pani Lucie Tachecí -matka – vyčíta manželovi, že sa za neho vydala -ľutuje to -vydala sa za neho len kvôli jeho titulu – hoci je na nižšej úrovni ako manžel, vyvyšuje sa nad neho a ponižuje ho – dostala sa do veku, kedy si uvedomuje svoju zmárnenú mladosť a sexuálne túžby -ide za Šimsom, Vlkom – chce, aby mala jej dcéra lepší život -robí to svojským spôsobom -nezáleží jej na tom, akú školu vyštuduje, len nech je s maturitou – ponúka aj seba ako ženu, aby Lízinku dostala na školu – závidela vlastnej dcére, že už v 16tich rokoch je prvou úkonárkou sveta – PhDr Emil Tachecí -otec – slaboch a zbabelec, nemá žiadnu autoritu – udržiava morálne hodnoty -je najbližšie k dobrému človeku“ – je pod papučou a držaný skrátka i keď je vzdelanejší ako manželka – naivný -ani len si nevie predstaviť, že by ho žena podvádzala – keď sa dozvie, čím jeho milovaná dcéra má byť, prvýkrát proti žene protestuje – rozhodol sa podporovať vzťah s Richardom -zmení názor, keď sa dozvie, že i on je kat – podporil vzťah a svadby Vlka a Lízinky -vidí, že z toho môže ťažiť -získať určitú autoritu – zvíťazí u neho pokrytectvo -rezignuje, podľahne – Lízinka Tachecí -katyňa – počas celého románu nepovie ani slovo, až na konci zhodnotí svoju popravu; rozžiari sa, keď zmaturuje a na adresu popraveného Šimsu povie: „Ani se mi neuprd.“ – prehnaný flegmatizmus -necháva na druhých, aby za ňu rozhodli – všíma si úplne banálne veci -mucha na okne – obor katyne berie bez mihnutia oka -je jej jedno, že zabije – keď zistí, že je tehotná, netrápi ju to, neprejaví, radosť, strach, ľútosť… – nevadí jej, keď okolo umierajú ľudia -prejavuje ľútosť nad zvieratami – nie je veľmi inteligentná, ale je veľmi krásna „Tá dívka by mohla na obrazovke třebárs pohřbívat zaživa -a diváci by slzili při pomyšlení, že si udělá mozol.“ – vo svojom vnútri je úplne prázdna -nemá city voči okoliu, ale ani k sebe -znásilnenie berie ako hru – ústnou skúškou prešla vďaka Vlkovi -s okolím komunikovala len pohybmi pliec – Richard – na školu ho vzali kvôli Lízinke -je do nej bezhlavo zamilovaný -keď sa na zájazde Lízinka rozpráva s iným chlapcom, žiarli, a potom ho k smrti umučí – píše básne, ale nechce ich dať čítať kvôli hanbe – „trpěl duševní impotencí“ -nedokázal vyjadriť svoje city – chce pre svoju lásku i umrieť -podarí sa mu to – svoje remeslo chce vykonávať čestne -zanechať odkaz do budúcnosti pre potomstvo – pochopenie a city nenachádza ani u Lízinky ani doma -rodičia sú vulgárny, necitový – spácha samovraždu -rodičia len skonštatujú: „A vnuci jsou v hajzlu.“ – Bedřich Vlk – najvyššie zlo v románe -vybudovanie školy bolo jeho nápadom – za vojny bol v odboji -ale aj to robil len kvôli kariére – zbabelec -keď mu pohrozili, tak okamžite všetkých zradil – vzdelaný, inteligentný človek – kvôli očisteniu mena sa ničoho neštíti -je vydierateľný -stal sa katom – úplne sfanatizovaný -tvrdí, že katovstvo je obor, umenie -je v tom však odborník (pozná históriu) – dobrý psychológ -vie kedy a aký citát použiť – zavŕšením jeho celoživotného diela je táto škola – je presvedčený, že ak nebude katov, nebude ani spoločnosti -tvrdí, že je to najvyššia profesia -udržuje poriadok =>katovstvo je humanitný odbor – berie zákazníkov ako menejcenných -tých, ktorých popravuje sú mu ničím – bojí sa konkurencie -likviduje ju tým, že ju berie do školy -aby nevznikol sok, prijal Šimsu – má morálne princípy, ktoré poruší, keď sa rozhodne žiť s troma ženami (Markétina prvá láska zomrela rukou kata, potom sa vydala za Vlka, lenže, keď sa dozvedela, čo má za prácu, tak sa stala neplodnou -preto uvítala tehotnú Lízinku) – má okolo 60 rokov, Lízinka 16,on je vitálny i po sexuálnej stránke -otcovský vzťah sa mení na milenecký – docent Šimsa – rodičia sa ho vzdali -vyrastal v sirotinci; kde sa naučil slúžiť štátu -lebo vždy potreboval nejaký vzor, otca – má talent na zabíjanie -cíti z toho až šťastie (nie je však vrah) – bol v tábore, kde sa naučil mučeniu seriózne -vynašiel tu i svoje dokonalé zariadenie – vstupuje do rôznych revolučných organizácii, len aby to mohol praktikovať – stáva sa katom, i keď nemá vzdelanie ako Vlk -on sa stáva pre Šimsu vzorom, otcom – katovstvo je potreba pre štát – výplňou času medzi katovstvom mu bol sex -veľmi ho zaujímali ženy -má pomer i s Luciou Tachecí – bytostne túži po Lízinke, zamiluje sa do nej -do sexuálneho pudu vchádza i cit -chce sa s ňou oženiť – chce ju znásilniť, lenže dostane dočasnú impotenciu; opil ju a vzal na popravu -znova sa mu nepodarilo – popravil človeka, ktorého neskôr oslobodili -teda zavraždil a mal byť potrestaný -Lízinkina maturita – človek, ktorým možno manipulovať – brutálny, cynický -bol najlepší odborník v praktickej oblasti -výchovu dostal v tábore – Doktor (pán Vonásek) – tajomná postava často sa vyskytujúca na popravách – šedá eminencia -všetci si myslia, že má neuveriteľne veľkú moc -Vlk je jeden z jeho obdivovateľov – v skutočnosti to je len malý úradníček, ktorý už od malička chcel byť katom; týrali ho, ubližovali mu – oženil sa a dostal pod papuču -ona ho neustále kontrolovala – stojí však za rozhodnutiami mocných, hoci nemá titul a schopnosti -len zhodou okolností sa k niečomu dostane a nafúkne to – Vlk zistí kto to je, ale nepovie to, lebo chce zo situácie ťažiť • absurdita – takmer žiadna postava kladná – katovstvo – „humanitný obor“ -myšlienka vznešeného katovstva -umenie -trápi ich, že zakazujú trest smrti „popravnictví není řemeslo jako třeba řezničina, ale věda -má své zákony i odvětví, své klasiky i vynálezce a v neposlední řade i svou literaturu.“ – popravovanie ľudí zabezpečujúce a udržiavajúce systém -ruka najvyššej moci totalitného štátu – nie „či“ človeka popraviť, ale „ako“ – katov stavajú na vyššiu priečku ako normálnych ľudí – ABSURDITA: ak by katovstvo prestalo existovať, nastal by chaos – Hippokratova prísaha úkonárstva „Žáci složením přísahy, kterou se zavážou, že udělají každého dodaného zákazníka bez rozdílu pleti, jazyka, víry, přesvědčení i postavení, se stanou strážci nejlepších tradic oboru a budou jej sami rozvíjet i obohacovat tvůrčimi podněty.“ – „…smyslem našeho boje je člověk, ale vyžadují-li si to zájmy lidstva, musí i ten stranou.“ -aké sú záujmy ľudstva – zvrátenosť spoločnosti – ľudia ani len nerozmýšľajú čo robia (Lízinka) – vyšetrovateľ, aby si privyrobil, vykonával tajné eutanázie – ľudia sú otupení -Šimsa daruje Lízinke namiesto kvetinky lano – každá postava sa uchyľuje k nejakej sexuálnej deviácií – zmena psychickej stránky ľudí pod nátlakom -príčiny zlyhávania ľudí – emancipácia žien – Lízinka je prvou úkonárkou sveta (aké je to prvenstvo???) – eutanázia – súhlasia s tým, ale v „trochu rozšírenom zmysle“ -nielen pomáhať ťažko chorým, ale „očistiť spoločnosť“ a „bezbolestne pomôcť“ zaostalým a postihnutým – vplyv výchovy – rodinná -Richard Mašin sa nevedel preniesť cez reč rodičov -vulgárna, bez kúska sentimentality „Richard byl zahrňován prepychem a péčí. Věčer co věčer si umiňoval, že to musí rodičům splatiť vděčným zájmem, ale ráno stačilo první „hovno“, které pronesli mimo pozdravu, aby se stáhl do ulity. Kam čumíš? Zeptala se jeho matka, žer, budeš to mít jako psí chcanky.“ – rodičia ho milovali, ale nedokázali mu to dať najavo -vychovali však sentimentálneho chlapca – štátna -štát si vymodeloval spoločnosť, takú akú chcel mať -štát je autorita – vznik školy – vedecké vedenie ľudí, aby sa stali katmi, zabijakmi – „Kto chce věšet, musí vědet!“ VĚŠ A VĚZ – „Kto nás nazve národem muzikantů ješte dnes, kdy se hudební festivaly pořádají v každé, s prominutím -prdeli? Ale proč by nás nemohli zvát národem nejšikovnějších, nejvzdělanejších a nejhumánnejších popravčích??“ -chcú, aby českí kati boli na export do cudziny – SUPOV -trvala rok a učilo sa vo väzení -učil sa i psychologický nátlak – 4 hlavné predmety -klasické popravovanie, moderné popravovanie, vešanie, mučenie – prísne utajená škola -na verejnosti: Stredné Učilište POtravinárstva a Výživy – maturitná skúška -teoretická i praktická; zlatý klinec => poprava Šimsu